خبر های فوری:

چیزی پیدا نشد

فرمول حل مکعب روبیک

فرمول حل مکعب روبیک

در این آموزش متنی و تصویری و گام به گام سعی ما بر اینست که آسان ترین فرمول حل مکعب روبیک را به شما نمایش دهیم. همچنین در حین این آموزش موارد مهم و مدل‌های مهمی را که در هنگام حل مکعب روبیک ۳ در ۳ به وجود می‌آید برای شما بازگو می‌کنیم. برای حل مکعب روبیک خود تا آخر این مقاله همراه مجله خبری توکا مگ باشید

آموزش روش‌های مورد استفاده در فرمول حل مکعب روبیک و نام آن‌ها

همانطور که حتماً می دانید هر مکعب شش وجه دارد. در این جا این وجه ها را به این شکل نامگذاری کرده ایم: وجه بالا، وجه پایین، وجه راست، وجه چپ، وجه روبه رو، وجه پشت. البته برای راحتی کار، در فرمول ها کلمۀ وجه را هم دیگر ذکر نمی کنیم و آن ها را به صورت خلاصه بالا، پایین، راست، چپ، روبه رو، و پشت می نامیم.
هر یک از این وجه‌ها دو حرکت دارند. وجه‌های بالا، پایین، رو به رو، و پشت تنها امکان حرکت به قسمت چپ و راست را دارند. وجه های راست و چپ فقط قابلیت حرکت به سمت بالا و پایین را دارند.
قبل از این که وارد مراحل حل مکعب روبیک شوید لازم است که حرکت های زیر را بشناسید تا وقتی اسامی آن ها را در فرمول ها دیدید، بدانید که به چه چیزی اشاره دارند.

 

فرمول حل مکعب روبیک

 

 • رو به رو به راست
 • چپ به پایین
 • راست به بالا
 • بالا به چپ
 • پایین به راست
 • روبه رو به چپ
 • چپ به بالا
 • راست به پایین
 • بالا به راست
 • پایین به چپ

نکتۀ مهم: پیش از این که داخل فرمول مراحل حل مکعب روبیک شوید، اول مدتی روی این حرکت‌ها تمرین کنید تا با آن‌ها حس راحتی کنید. همچنین بعد از اینکه هر مرحله را فرا گرفتید، قبل از این که به سراغ مرحلۀ بعدی بروید باید روی آن مرحله حسابی وقت بگذارید تا مهارت کامل را در آن پیدا کنید.

 

مراحل حل مکعب روبیک ۳ در ۳

 

حل مکعب روبیک ۳ در ۳ هشت سطح دارد که عنوان‌های آن‌ها به صورت زیر می باشند، هر یک از این نام گذاری‌ها یک علت خاص دارد که پس از یکی دو بار تمرین به آسانی می‌توانید با نام‌ها ارتباط برقرار کنید.

 

 1. مثبت سفید دور مرکز زرد
 2. مثبت سفید در پایین
 3. حل کردن گوشه های سفید
 4. حل کردن بدون زرد
 5. ساختن مثبت زرد در بالا
 6. ماهی
 7. جفت رنگ
 8. دیوار کامل (مرحلۀ آخر)

 

فرمول حل مکعب روبیک چیست؟

 

نکته: رنگ خاکستری در تصاویر یعنی مهم نیست آن قسمت چه رنگی داشته باشد و فقط روی قسمت های رنگی تمرکز کنید.

هدف نهایی این مرحله اینست که شکل زیر را در وجه بالای مکعب بسازیم.

 

بهترین فرمول روبیک

 

قسمت اول هیچ فرمولی ندارد، به هر راهی که می توانید تصویر بالا را در وجه بالای روبیک بسازید. یک مثبت سفید دور مرکز زرد درست کنید. البته بعد از اینکه چند بار این کار را انجام دادید، یک سری الگو بدست خواهید آورد که در دفعات بعد سرعت شما بیشتر می‌کند.

مرحلۀ ۲: مثبت سفید در پایین

مقصود از این مرحله این است که در وجه زیر مکعب روبیک یک مثبت سفید به صورت زیر بسازیم.

 

حل بهترین فرمول روبیک

 

انجام این کار خیلی آسان است و فقط باید به شکل زیر انجام دهید:
مشابه تصویر زیر رنگ های ۱ و ۲ را با هم یکی کنید. رنگ ۱ دقیقاً زیر خانۀ سفید قرار دارد.

 نکته مهم: برای یکی کردن رنگ های ۱ و ۲ وجه بالا را ثابت نگه دارید و دو وجه پایین را همزمان حرکت دهید تا دو رنگ ۱ و ۲ را با هم مطابقت دهید.

 

حل بهترین فرمول روبیک

 

بعد از اینکه رنگ های ۱ و ۲ را با هم تطابق دادید. فرمول زیر را انجام دهید.

فرمول مثبت سفید در پایین:

 1. روبه رو به راست
 2. روبه رو به راست

این مرحله را ۴ بار، به ازاء هر کدام از خانه های سفید یک بار، باید انجام دهید.

در آخر این قسمت باید شکلی مانند تصویر زیر داشته باشید.

 

حل بهترین فرمول روبیک

 

مرحلۀ ۳: حل کردن گوشه های سفید

اول ببینیم هدف از گوشۀ سفید چیست تا بعد به سمت معنای حل کردن آن برویم. شکل زیر گوشۀ سفید را به شما نمایش می دهد. اگر مشابه تصویر زیر در وجه روبه روی مکعب روبیک و در گوشۀ بالا و سمت راست یا در گوشۀ بالا و سمت چپ یک خانۀ سفید مشاهده کردید، در کل یک گوشۀ سفید داریم که باید آن را حل کنیم. اگر گوشۀ سفید مشاهده نکردید وجه روبه رو را عوض کنید و هر چهار سمت را به ترتیب رو به روی خودتان بگیرید و آن را بررسی کنید. فراموش نکنید که باید در طول کل مراحل حل مکعب روبیک، مرکز زرد در بالا باشد.

 

حل بهترین فرمول روبیک

 

حل بهترین فرمول روبیک

 

اولین عملی که باید انجام دهیم این است که رنگ کلاه و مرکز گوشۀ سفید را با یکدیگر یکی کنید. منظور از کلاه رنگ خانۀ بالای گوشۀ سفید است. یکی کردن رنگ کلاه و مرکز را در شکل پایین می‌بینید. در شکل زیر یک گوشۀ سفید در سمت چپ داریم که کلاه آن قرمز است. پس مرکز آن را نیز قرمز می کنیم. توجه کنید که شبیه مرحله اول برای یکی کردن رنگ ها باید دو ردیف زیر مکعب‌ها را با هم بچرخانید.

 

حل بهترین فرمول روبیک

 

با دقت به این که گوشۀ سفید در سمت راست و یا در سمت چپ قرار دارد و پس از یکی کردن رنگ کلاه و مرکز، یکی از دو فرمول پایین را انجام دهید.

فرمول گوشۀ سفید در سمت راست:

 1. بالا به چپ
 2. راست به بالا
 3. بالا به راست
 4. راست به پایین

فرمول گوشۀ سفید در سمت چپ:

 1. بالا به راست
 2. چپ به بالا
 3. بالا به چپ
 4. چپ به پایین

در پایان مرحلۀ حل کردن گوشه های سفید، مکعب روبیک شما باید در وضعیت زیر قرار داشته باشد.

  

حل بهترین فرمول روبیک

 

آزاد کردن گوشه های سفید

بعضی اوقات گوشۀ سفید در قسمتی غیر از گوشۀ بالا و سمت راست قرار دارد. برای مثال شکل زیر یک گوشۀ سفید را نمایش می دهد که در زیر و سمت چپ قرار گرفته است.

 

حل بهترین فرمول روبیک

 

مرحلۀ ۴: حل کردن بدون زرد

ابتدا باید درک کنید هدف از بدون زرد چیست. بدون زرد مکعبی است که در قسمت بعلاوۀ مرکزی وجه بالا قرار دارد و مانند شکل زیر نه کلاه و نه وجه پایینش هیچ یک رنگ زرد در خودشان ندارند. شکل زیر وجه بدون زرد را به شما نمایش می‌دهد.

 

حل بهترین فرمول روبیک

 

بعد از یکی کردن رنگ های ۱ و ۲ به رنگ کلاه مکعب بدون زرد توجه می کنیم. در تصویر بالا رنگ کلاه مکعب بدون رنگ زرد ما نارنجی است. الزاماً یکی از مرکزهای سمت راست یا چپ آن هم رنگ نارنجی خواهد داشت. با توجه به اینکه مرکز سمت راست یا مرکز سمت چپ آن رنگ نارنجی داشته باشد، یکی از فرمول های بدون زرد سمت چپ یا راست را انجام می دهیم.

فرمول حل کردن بدون زرد سمت راست:

 1. بالا به چپ
 2. راست به بالا
 3. بالا به راست
 4. راست به پایین
 5. بالا به راست
 6. رو به رو به چپ
 7. بالا به چپ
 8. رو به رو به راست

فرمول حل کردن بدون زرد سمت چپ:

 1. بالا به راست
 2. چپ به بالا
 3. بالا به چپ
 4. چپ به پایین
 5. بالا به چپ
 6. رو به رو به راست
 7. بالا به راست
 8. رو به رو به چپ

این عمل را آنقدر ادامه می‌دهیم تا هیچ بدون زردی باقی نماند. در آخر این مرحله مکعب روبیک ما باید به صورت پایین باشد.

 

حل بهترین فرمول روبیک

 

حل مشکل عدم تکمیل ۶ رنگ

اگر پس از حل کردن همه‌ی بدون زردها باز مشاهده کردید که ۶ رنگ دو ردیف پایین به درستی کامل نشده‌اند، با دقت به اینکه خانۀ کامل نشده در سمت راست یا چپ قرار دارد، فرمول بدون زرد سمت راست یا چپ را انجام دهید. سپس دوباره به دنبال بدون زردها بگردید و فرمول را تکرار کنید. این مرحله را باید آنقدر انجام تا شش رنگ تکمیل شوند.

مرحلۀ ۵: ساختن مثبت زرد در بالا

هدف این مرحله این است که یک مثبت زرد به شکل زیر در وجه بالا بسازیم.

 

حل بهترین فرمول روبیک

 

پیش از این که آغاز به ساخت مثبت زرد کنیم، امکان دارد با سه حالت متفاوت رو به رو باشیم. این سه حالت را در پایین می‌بینید.

 

حل بهترین فرمول روبیک

 

در هر کدام از این سه حالت که بودید، نحوۀ نگه داشتن مکعب روبیک در دستتان به شکلی باشد که تصاویر مشابه یکی از این حالت ها باشند. اگر در حالت نقطه باشید، مکعب را به هر شکلی نگه دارید، همانند تصویر بالا خواهد بود. درباره وضعیت خط دقت کنید خط را باید افقی مشاهده کنید و نه عمودی. در مورد وضعیت “حرف د” نیز دقیقاً باید حرف “د” فارسی را به صورت بالا مشاهده نمایید. در ادامه فرمول مثبت زرد را انجام دهید.

فرمول ساختن مثبت زرد در بالا:

 

 1. رو به رو به راست
 2. راست به بالا
 3. بالا به چپ
 4. راست به پایین
 5. بالا به راست
 6. رو به رو به چپ

دقت داشته‌باشید که امکان دارد مجبور شوید چند بار فرمول مثبت زرد را تکرار کنید تا به شکل مثبت زرد برسید. در آخر این مرحله باید مکعب روبیک شما به صورت زیر باشد.

 

حل بهترین فرمول روبیک

 

مرحلۀ ۶: ماهی

هدف از مرحلۀ ماهی اینست که وجه بالا به شکل تماماً زرد در بیاید.

 

حل بهترین فرمول روبیک

 


اما برای این که به این شکل کلا زرد برسید باید یک سری عمل را انجام دهید. ابتداترین قدم این است که در قسمت بالا شکل یک ماهی را درست کنید. ماهی را در شکل زیر مشاهده می‌کنید. اگر کمی توجه کنید، ماهی را در آن خواهید دید. اگر این ماهی را از روبه رو مشاهده کنید سر آن باید به سمت قلب شما باشد.

نکته مهم: شکل ماهی باید کلا به همین صورت باشد و خانه‌هایی با رنگ خاکستری می‌توانند هر رنگی جز رنگ زرد باشند.

 

حل بهترین فرمول روبیک

 

فرمول ماهی:

 1. راست به بالا
 2. بالا به چپ
 3. راست به پایین
 4. بالا به چپ
 5. راست به بالا
 6. بالا به راست
 7. بالا به راست
 8. راست به پایین

بعد از تکمیل مرحلۀ ماهی، باید مکعب روبیک شما در شکل زیر باشد.

 

حل بهترین فرمول روبیک

 

تبدیل بدون ماهی به ماهی:

برای تبدیل بدون ماهی به ماهی، اول زرد سمت چپ را در قسمت رو به رو انتخاب کنید. یعنی وجه رو به روی شما باید به صورت زیر باشد. بعد فرمول ماهی را انجام دهید. اگر بدون ماهی به ماهی تبدیل نشد، مجدد زرد سمت چپ را در وجه رو به رو انتخاب کرده و فرمول ماهی را دوباره انجام دهید.

 

حل بهترین فرمول روبیک

 

مرحلۀ ۷: جفت رنگ

در مرحلۀ جفت رنگ اول باید به دنبال دو خانۀ هم رنگ در یکی از قسمت‌های روبه رو، پشت، چپ، یا راست باشید. حال اسم این وجه شما “جفت رنگ” می باشد. دو وجه پایین را به شکلی حرکت دهید که رنگ جفت رنگ و دو ردیف پایین آن با هم یکی شوند. بعد وجه “جفت رنگ” را در قسمت چپ مکعب روبیک قرار داده و فرمول جفت رنگ را انجام دهید. اگر وجه جفت رنگ نداشتید، کافیست دوباره فرمول جفت رنگ را تکرار کنید. تا این وجه برایتان به‌وجود آید.

 

حل بهترین فرمول روبیک

 

فرمول جفت رنگ:

 1. راست به بالا
 2. بالا به چپ
 3. راست به پایین
 4. بالا به راست
 5. راست به پایین
 6. رو به رو به راست
 7. راست به بالا
 8. راست به بالا
 9. بالا به راست
 10. راست به پایین
 11. بالا به راست
 12. راست به بالا
 13. بالا به چپ
 14. راست به پایین
 15. رو به رو به چپ

در آخر این مرحله مکعب روبیک شما به صورت زیر در می آید.

 

حل بهترین فرمول روبیک

 

مرحلۀ ۸: دیوار کامل (مرحلۀ آخر)

در این قسمت مکعب روبیک شما کامل می شود و همه‌ی وجه ها هم رنگ می شوند. اولین اقدام در انجام این مرحله این است که یکی از وجه های رو به رو، پشت، راست یا چپ کامل شوند. به این وجه “دیوار کامل” می گوییم. بعد از این که دیوار کامل را پیدا کردید آن را در وجه پشت مکعب روبیک قرار دهید و فرمول دیوار کامل را انجام دهید. اگر دیوار تکمیل نداشتید کافی است بار دیگر فرمول آن را انجام دهید تا دیوار کامل ساخته شود.

فرمول دیوار کامل:

 1. راست به بالا
 2. بالا به راست
 3. راست به بالا
 4. بالا به چپ
 5. راست به بالا
 6. بالا به چپ
 7. راست به بالا
 8. بالا به راست
 9. راست به پایین
 10. بالا به راست
 11. راست به بالا
 12. راست به بالا

اکنون مکعب روبیک شما کاملا حل شده است.

 

حل بهترین فرمول روبیک

 

حل بهترین فرمول روبیک

کلام آخر

کاربران گرامی امیدوارم از خواندن این مقاله (فرمول حل مکعب روبیک) نتیجه دلخواه خود را بدست آورده باشید برای خواندن بیشتر مطالب سرگرم کننده می‌توانید دسته بازی و سرگرمی ما را در مجله خبری توکا مگ دنبال کنید.

0 مورد نقد و بررسی

→ خواندن مطلب قبلی

نمره منفی گواهینامه چیست؟

خواندن مطلب بعدی ←

بهترین بازی دهه‌ شصتی‌ ها

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محبوب ترین